Mennens behaalt opnieuw ISO- en VCA-certificaten

Mennens is opnieuw ISO- en VCA-gecertificeerd. Dit betekent dat we wederom hebben aangetoond dat we kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid en gezondheid waarborgen. Voor onze medewerkers én onze klanten.

Ieder jaar wordt Mennens ge-audit door een certificerende instelling (CI). Afgelopen periode stond dit weer op de planning en hebben we opnieuw aangetoond dat we aan de normeringen voldoen. Het gaat om de volgende certificaten:

Audits door Bureau Veritas:

  • ISO 45001:2018
  • NEN-EN ISO 9001:2015
  • NEN-EN ISO 14001:2015
  • VCA** 2017/6.0

Gezond én veilig werken

Geheel nieuw in 2023 is onze ISO 45001:2018 certificering. Met deze certificering tonen we aan dat we organisatiebreed bewust gezond en veilig werken volgens de internationale wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden. 

Ben je benieuwd hoe dit proces is verlopen? Lees dan de blog van onze QHSE Manager Michel van Ham. Hierin vertelt hij over zijn bijdrage aan het behalen van de ISO- en VCA-certificaten. 

Kwaliteit voor klanten en leveranciers

De NEN-EN ISO 9001:2015 staat voor kwaliteitsmanagement. Dit wil zeggen dat je als klant en leverancier van Mennens altijd de beste kwaliteit kunt verwachten. Daarnaast passen we de richtlijnen uit de norm toe om onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren. 

Managen van milieuverantwoordelijkheden

De norm NEN-EN ISO 14001:2015 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem. Mennens gebruikt deze eisen om de milieuprestaties continu te verbeteren. Met gerichte acties managen wij onze milieuverantwoordelijkheid. Zo elektrificeren we o.a. ons wagenpark en zetten we in op het verlagen van onze CO2-emissies.

VCA: veilig en gezond in de buiten dienst

Ook hebben we opnieuw het VCA**-certificaat behaald voor onze buitendienst. Dé norm voor de evaluatie en certificatie van onze veiligheids- en arbozorgsystemen. 

Continu verbeteren

De certificeringen motiveren ons om ook in de toekomst weer vol in te zetten op continue verbetering van onze bedrijfsprocessen rond deze thema’s. Zodat wij de kwaliteit van onze diensten en producten én veiligheid en gezondheid van onze medewerkers blijvend borgen. Bekijk onze certificaten.