Een hechte samenwerking, in heel Europa

Mennens maakt deel uit van de Lifting Solutions business group van Axel Johnson International. De bedrijven die bij Lifting Solutions behoren, specialiseren zich in hijsmateriaal, staalkabels, valbeveiliging en bijhorende diensten. Ze zorgen voor opleidingen, voeren inspecties uit en monteren loopkranen.

Lifting solutions heeft zich snel ontwikkeld. Sinds 2005, toen de eerste overname plaatsvond, is de jaarlijkse omzet gegroeid van 0 naar 460 miljoen euro. Vandaag bestaat Lifting Solutions uit 26 marktleidende bedrijven met meer dan 100 servicecentra wereldwijd. Samen bedienen de bedrijven klanten in een groot aantal sectoren, waaronder offshore, duurzame energie, scheepvaart, autofabricage, havens, visteelt, engineering, pulp en papier, mijnbouw en staal.

Hoewel Lifting Solutions zelf nog geen lange geschiedenis heeft, hebben de bedrijven in de groep die wel en zijn ze allemaal gerespecteerde bedrijven in hun lokale markt. Samen bezitten ze een grote expertise die wordt aangewend om oplossingen te realiseren. Voor meer info over de bedrijven in Lifting Solutions, bezoek www.axinter.com/lifting.

Sterke eigenaar

Mennens is een onderdeel van Axel Johnson International, een Zweedse industriële groep, in privaat eigendom, van 200 bedrijven actief in 34 landen. Axel Johnsons International baseert zijn groei op een lange termijn benadering van eigendom in strategische niche markten, hoofdzakelijk technische componenten en oplossingen voor industriële processen. Axel Johnson International bestaat uit zes business groups. Voor meer info over Axel Johnson International, bezoek www.axinter.com