In deze podcast staat de service van Mennens België centraal. Welke voordelen heeft dit voor u? En wat komt er allemaal kijken bij nieuwbouwprojecten?

Luc Willaert, managing director bij Mennens Belgium, legt het voor u uit in deze video podcast.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de service en nieuwbouwprojecten? Bekijk dan de podcast of neem contact op.

Technische dienst


“De technische dienst levert en installeert nieuwbouwprojecten”, legt Luc uit. “Bijvoorbeeld rolbruggen, monorails en kolomzwenkkranen. Wij zorgen ook voor het onderhoud  op het materiaal dat wij leveren én het materiaal dat andere leveranciers leveren.”

 

Voordelen voor u


“Een klant wil op een veilige manier hijsen, dus zonder risico’s voor medewerkers”, vervolgt Luc. “Onze klanten willen zich ook richten op hun corebusiness en willen dat hun productie zo lang mogelijk doorgaat. Voor al deze drie doelen is hijsmateriaal met een lange levensduur nodig. Dat is een belangrijke gedachte achter onze service en onderhoud.”

 

Inspectie


Luc: “In België wordt de inspectie gedaan door een officiële instantie, een EDTC, waardoor Mennens Belgium een andere rol op zich neemt. Namelijk: vóór de inspectie alles zodanig onderhouden dat de klant een goed keuringsrapport krijgt. En ná de inspectie alle eventuele reparaties uitvoeren. Dit gebeurt onsite, één keer in de drie maanden. Het materiaal dat we niet onsite kunnen repareren, sturen we naar onze collega’s van Mennens in Nederland waar ons reparaties worden gecentraliseerd.”

Samenvatting podcast 'service & nieuwbouwprojecten'


De technische dienst van Mennens Belgium levert en installeert nieuwe bouwprojecten, zoals rolbruggen, monorails, kolomzwenkkranen en wandzwenkkranen, evenals het uitvoeren van onderhoud op deze apparatuur. Mennens Belgium onderhoudt niet alleen door hen geleverde producten, maar ook apparatuur van andere leveranciers.

Klanten willen hun hijsapparatuur op een veilige en efficiënte manier gebruiken, zonder dat het de productie verstoort, en met een lange levensduur van de apparatuur. Mennens Belgium zorgt voor regelmatig onderhoud en werkt samen met officiële inspectie-instanties.

In België is het wettelijk verplicht dat hijsapparatuur driemaandelijks wordt geïnspecteerd door een erkende instantie, zoals de EDC (Erkende Dienst voor Technische Keuring). Mennens Belgium zorgt voor onderhoud van de apparatuur voordat de inspectie plaatsvindt, zodat er geen opmerkingen meer zijn tijdens de inspectie. Mennens België kan ook meelopen met de keurder van het keuringsorganisme en de nodige reparaties uitvoeren.

Voor grotere reparaties stuurt Mennens Belgium de apparatuur naar de werkplaats in Rotterdam, waar een gespecialiseerd team voortdurend met reparaties bezig is. Kleinere reparaties worden lokaal uitgevoerd.