De Magnetic Rope Test (magnetische kabeltest) wordt aanbevolen in elke situatie waarin een visuele inspectie niet afdoende is voor een juiste staalkabelbeoordeling.

Deze afbeelding toont een diagram dat hoort bij een magnetische kabeltest in een mariene omgeving. De gehele kabel was ingevet met een smeermiddel en het was zeer moeilijk om een grondige visuele inspectie uit te voeren.

De visuele inspecteur vond geen enkel probleem en de kabel werd in goede conditie verklaard, maar toen daarna een MRT werd uitgevoerd, bracht deze een andere conditie aan het licht.

Het diagram onthult een uiterst gevaarlijke situatie. Sommige zones vertonen een hoge piekconcentratie, wat betekent dat de kabel verregaand gecorrodeerd is.

De kabel werd onmiddellijk verwijderd en er werd een breuktest op uitgevoerd. Hieruit bleek dat het nog resterende laadvermogen minder dan 1/3 was van het nominale laadvermogen (125 kN vs. 400 kN).

 

MRT op kraankabels

Bovenstaande afbeeldingen tonen het MRT-diagram van een kraankabel. Deze installatie is 24/7 in gebruik en de kabel raakt heel snel beschadigd; daarom is de tool er permanent op gemonteerd, zodat voortdurende monitoring plaatsvindt.

In dit geval is het gemakkelijk om beschadigde draden te vinden aan het oppervlak van de kabel, maar daar zijn wel langdurige werkonderbrekingen van de fabrieksinstallatie voor vereist. De MRT is nuttig om elk defect aan de kabel te ontdekken, om de situatie te controleren en om de stopzetting van de installatie en de vervanging van de kabel(s) in te plannen.

 

Conclusies


Het is belangrijk om u te richten op de betekenis van het begrip "zichtbaar", aangezien deze sterk afhangt van de inspectieomstandigheden, smeer, snelheid en de alertheid van de operator van de installatie. 

  • Voor externe defecten is een MRT niet verplicht, maar het is wel de enige tool die een snelle en nauwkeurige beoordeling van de gehele kabelconditie kan bieden.
  • Voor interne defecten ligt de situatie anders. MRT is de enige methode die wordt genoemd in wettelijke voorschriften (EN12927, ISO4309). 
  • Wanneer het niet mogelijk is om een Magnetic Rope Test uit te voeren, moet de inspecteur de kabelconditie evalueren, waarbij hij zijn beoordeling uitsluitend baseert op de visuele inspectie en zijn eigen ervaring.

Om een duidelijk beeld te krijgen van alle verschillende soorten kabelverslechtering en de relevante beoordelingsmethoden, raden we u om de ISO4309-standaard te raadplegen.