Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een must voor het huidige bedrijfsleven. Meer nog: voor Mennens vormt het één van de speerpunten. Vier essentiële waarden bepalen de dagelijkse werking:

Gelijkheid op elk niveau

De input van onze werknemers vormt de basis voor het verwezenlijken van ons doel: een aantrekkelijke werkgever zijn. Enkel met tevreden en efficiënte medewerkers kunnen we immers de beste service bieden. Dus luisteren we oprecht veel naar onze medewerkers en peilen regelmatig naar hun mening. Zo laten we jaarlijks een enquête uitvoeren door een externe, onafhankelijke partner.

Mennens behandelt elke medewerker op gelijke voet: zonder een onderscheid te maken op het gebied van geslacht, leeftijd, ervaring, opleidingsniveau of etnische achtergrond. Gemengde groepen zijn uiterst belangrijk voor de goede werking van het bedrijf. We bestrijden dan ook actief discriminatie, pesten of andere vormen van ontoelaatbaar gedrag op de werkvloer.

Lage impact op het milieu

Inspanningen om onze impact op het milieu te verminderen? Een speciaal aangestelde groepsmanager werkt projecten uit op vier gebieden: transport (mensen en goederen), energieverbruik, milieuvriendelijke producten en recycling. Vervolgens implementeren de lokale vestigingen de vernieuwende ideeën. 

Daarnaast helpen onze service-engineers klanten bij onder meer: het kiezen van de juiste kabels, smeren van kabels (mét milieuvriendelijke middelen),… Zo’n gericht advies en onderhoud verlengt uiteraard de levensduur van producten en installaties.

Duurzame relaties

Onze doelstelling is een stabiele langetermijnrelatie opbouwen met leveranciers. Hiervoor stelden we een duidelijke gedragscode op. Zo eist Mennens dat leveranciers hun medewerkers respectvol behandelen en hen op een veilige manier laat werken. Verder leggen we hoge eisen op met betrekking tot milieuvriendelijkheid.

Lokale betrokkenheid

Mennens vindt het bijzonder belangrijk betrokken te zijn bij de lokale gemeenschap. Daarom ondersteunen we actief projecten op vlak van sport, onderwijs, milieu,…

Duurzame ontwikkeling

Mennens maakt deel uit van Axel Johnson International en zijn groepsbrede duurzaamheidswerk. Duurzaamheid is een van de leidende principes van de groep en een fundamenteel onderdeel van de bedrijfsstrategie. Axel Johnson International gelooft in bedrijven als een drijvende kracht voor verandering. Lees meer over hoe de groep werkt aan een duurzamere industrie op de speciale duurzaamheidswebsite van Axel Johnson International.