De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en onze klanten staat op één. We nemen doorlopend maatregelen om dit te waarborgen en beschikken over talrijke ISO-, EKH- en VCA-certificaten. Hiermee dragen we aantoonbaar bij aan SDG-doel 3: goede gezondheid en welzijn.

Hijsen, heffen en werken op hoogte en in diepte moet veilig gebeuren. Vanzelfsprekend. Dat begint bij kwalitatieve hijs- en hefmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelden (PBM). Tegelijkertijd moet ook de vakbekwaamheid en veiligheid van onze eigen en tijdelijke medewerkers gewaarborgd zijn. Daarom werken we met een uitgebreid KAM-systeem én geheel volgens de NEN-EN-ISO 9001 en VCA**-norm. Lees meer over onze KAM-systeem.

Training en opleiding klanten

We bieden onze klanten trainingen in o.a. veilig hijsen en veilig werken op hoogte en in diepte. Tijdens de trainingen gaan we uitgebreid in op de actuele wet- en regelgeving voor veilig en correct gebruik van de middelen en bootsen we praktijksituaties na.
 

Training en opleiding medewerkers

Eigen medewerkers houden we up-to-date over de actuele veiligheidsstandaarden per productgroep en/of expertisegebied via de Mennens Tech Academy, onze interne bedrijfsopleiding, periodieke trainingen en cursussen. Al onze keurmeesters zijn bovendien EKH-gecertificeerd. De EKH zet zich in voor een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau van hijs- en hefmiddelen en stelt strikte werkvoorschriften en keuringsschema’s op, gebaseerd op o.a. de Arbowet, NEN en Machinerichtlijn.
 

VeiligWerk-app

Veiligheid is ons vak. Voor de klant én voor onszelf. Via de VeiligWerk-app stellen we onze medewerkers in staat om op een laagdrempelige wijze onveilige situaties te melden. Zowel intern als bij klanten op locatie. Hoe meer onveilige situaties we oplossen en uiteindelijk voorkomen, hoe kleiner de kans op een ongeval.
 

Certificaten

De inzet van Mennens voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten wordt erkend door talrijke certificaten. Zo zijn we ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 45001, GWO-, EKH- en VCA**-gecertificeerd
 

Safety Culture Ladder

Ook doen we op eigen initiatief mee aan de Safety Culture Ladder: een internationale beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en -handelen in bedrijven te meten. Hierbij ligt de nadruk op de mentaliteit en het gedrag van de medewerkers. In 2022 ondergingen we voor het eerst een externe audit, waarbij we voor onze locatie in Dongen kozen voor trede 3. Volgens de auditors acteerden onze servicemedewerkers echter al gedeeltelijk op trede 4 en 5*
 

Duurzame inzetbaarheid
 

  • Beweging stimuleren

Via de It's my life-app stimuleren we medewerkers om meer te bewegen. Hier levert elke 1000 stappen of 15 minuten fietsen één Fitcoin op. De Fitcoins zijn te besteden in de catalogus aan aanbiedingen op het gebied van bewegen, voeding, ontspanning, zorgen en werken. Medewerkers kunnen hun Fitcoins ook doneren aan het goede doel dat we een warm hart toedragen: Stichting Ambulance Wens.

  • Persoonlijke inzetbaarheidsscan

Periodiek voeren we een Persoonlijke inzetbaarheidsscan. Om te meten hoe onze medewerkers scoren op duurzame inzetbaarheid. De inzichten gebruiken we om de duurzame inzetbaarheid verder te bevorderen.

  • Preventief Medisch Onderzoek

Ook bieden we alle medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan. Dit alles om verzuim te voorkomen en eventuele klachten vroegtijdig in het vizier te krijgen, zodat we deze proactief kunnen aanpakken.
 

Veiligheid en gezondheid: gedragscode voor leveranciers

Ook van onze leveranciers verwachten we dat ze veilige en gezonde (werk)omstandigheden garanderen voor medewerkers. En dat zij veilige, kwalitatieve producten garanderen voor onze klanten. Om dit te waarborgen, tekenen al onze leveranciers onze ‘Code of Conduct’. Deze is gebaseerd op internationaal erkende normen voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

* De Safety Culture Ladder telt 5 tredes (oplopend).
- Trede 4: Proactief – Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd.
- Trede 5: Vooruitstrevend – Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen.


 

Duurzaamheid

Bij Mennens is duurzaamheid een integraal onderdeel van de strategie. We verlagen de CO2-uitstoot en het energieverbruik. Daarbij werken we doorlopend aan circulariteit. Hiermee dragen we bij aan SDG-doel 13: klimaatactie.

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze (lokale) omgeving dragen we een warm hart toe. Dit zien we als kans om een positieve bijdrage te leveren aan onze wereld.

Diversiteit en inclusie

Mennens omarmt verschillen en hecht veel waarde aan een divers personeelsbestand. Want variatie in ideeën, achtergronden, overtuigingen en culturen leidt tot een breder perspectief en vernieuwende inzichten.