Audits ISO- en VCA-certificaten: over het verloop én belang hiervan

Onze relaties moeten erop kunnen vertrouwen dat onze producten en diensten voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Om dit te waarborgen, heb ik samen met het team onlangs de jaarlijkse audits voor de ISO- en VCA-certificaten begeleid. Met succes! Want we hebben onze certificaten opnieuw behaald.

Door: Michel van Ham, QHSE Manager

De audits zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. Natuurlijk leven we toe naar het beoordelings- en controlemoment, tegelijkertijd staan veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid het jaarrond hoog bij ons op de agenda. We zijn dan ook het hele jaar alert op kansen om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren. En voeren waar nodig proactief verbeteringen door. 

Van theorie naar praktijk

Terug naar de audits. Bij de beoordelings- en controlemomenten voor ISO en VCA kijken de auditeurs vooral of de theorie daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. Klopt het dat wat we ‘in onze boeken’ stellen, ook in de praktijk waarmaken?

Hiervoor nemen de auditeurs allereerst interviews af met onze directie. De directie wordt ondervraagd op thema’s zoals duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid en gezondheid. De interviews laten zien hoe de directie hier invulling aan geeft. Maar strookt hun verhaal ook met de praktijk? Dat checken de auditeurs vervolgens in interviews met onze medewerkers. De uitdaging is dan ook om de medewerkers hierover goed te informeren.

Quality, Health, Safety en Environment

Daar ligt een belangrijke rol weggelegd voor mij en het team bij het onderhouden en verbeteren van ons QHSE-managementsysteem. Dit staat voor Quality, Health, Safety en Environment. Daarnaast houden we ons o.a. bezig met:

  • risico’s, kwaliteitsplannen, jaarplannen- en verslagen controleren, evalueren en beheren.
  • intern analyseren van milieuaspecten.
  • veiligheidskwesties analyseren en verbeterplannen maken.
  • managementteams binnen het bedrijf adviseren.

Safety Culture Ladder

Een thema dat in de toekomst belangrijk wordt is de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder). Deze ladder biedt inzicht in de rol die veiligheid speelt binnen onze organisatie. Waar de ISO en VCA er vooral op zijn gericht of de theorie klopt met de praktijk, gaat het bij de Veiligheidsladder vooral om houding en gedrag. 

De Safety Culture Ladder wordt beheerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en bestaat uit 5 treden:

  • Trede 5: Vooruitstrevend – Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen.
  • Trede 4: Proactief – Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd.
  • Trede 3: Berekenend – Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden.
  • Trede 2: Reactief – Veiligheid heeft geen prioriteit en speelt alleen een rol op momenten dat er iets misgaat.
  • Trede 1: Pathologisch – Veiligheid staat niet op de agenda van de organisatie.


De Veiligheidsladder is nu nog toekomstmuziek, maar een eerste inventarisatie heeft al gezorgd voor de nodige inzichten. Onze vestiging in Dongen heeft het afgelopen jaar de eerste stappen gezet met een succesvolle audit voor de SCL-light op trede 3. De andere Mennens-vestigingen zijn gestart met het Self-Assessment. Deze hebben we extern laten toetsen en complimenten over ontvangen. Volgens de auditors acteren we met de buitendienst al op trede 4. Soms zelfs op 5. Ik kijk ernaar uit om Mennens, samen met alle andere collega’s, te laten klimmen op de Veiligheidsladder. Zodat we onze klanten optimaal kunnen ondersteunen en samen veilig en gezond kunnen werken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze certificaten? Neem dan contact met mij op via michel.van.ham@mennens.nl. Ik vertel u er graag meer over.