Image

 Icon sustainable supply chain

Elke schakel in de keten is belangrijk


Door samen te werken met leveranciers die onze waarden delen en aan onze duurzaamheidsnormen voldoen, zorgen we ervoor dat alle schakels in de keten hetzelfde doel hebben: een duurzame toeleveringsketen.

In samenwerking met onze leveranciers verbeteren we continu het kwaliteit- en veiligheidsniveau van onze producten en streven we naar een toeleveringsketen die voldoet aan de eisen uit onze Gedragscode voor leveranciers. In onze ervaring scoren leveranciers die goed op duurzaamheid scoren, ook hoog op kwaliteit.

Als distributeur vindt het grootste deel van de duurzaamheidsimpact van onze producten plaats in onze toeleveringsketen, waar we geen directe controle over hebben. We laten echter niets aan het toeval over en onze systematische aanpak staat beschreven in onze Richtlijn voor duurzaamheid in de toeleveringsketen. Het doel van de richtlijn is het ontwikkelen van langdurige relaties met onze leveranciers en het verbeteren van hun prestaties op het gebied van duurzaamheid, waaronder gezondheid en veiligheid, milieu, maar ook sociaal en zakelijk ethisch gedrag. Al onze leveranciers moeten de normen uit de Gedragscode naleven. Voor iedereen die als "risicoleverancier" is gedefinieerd, voeren we regelmatig duurzaamheidsaudits uit, gevolgd door corrigerende actieplannen.

Code of conduct folder


”We maken leveranciers bewust van hun risico's en kansen voor verbetering door op locatie audits uit te voeren en om een corrigerend actieplan te vragen. Bij het uitvoeren van vervolgaudits zien we bij de overgrote meerderheid van de leveranciers duidelijke verbeteringen.”

Alice Yang, kantoor van Axel Johnson International in Ningbo, China

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Lokale aanwezigheid die resultaten oplevert


Om kwaliteit en duurzaamheid tijdens de productie van onze producten in Azië te garanderen, heeft Axel Johnson International een lokaal kantoor in Ningbo, China. Onze lokale vertegenwoordigers werken nauw samen met onze leveranciers en begeleiden deze zodat ze aan onze eisen voldoen.

Door lokaal aanwezig te zijn, kunnen we de productie controleren en systematisch aan een verantwoorde productie, goede arbeidsomstandigheden en mensenrechten werken – zodat de leveranciers onze Gedragscode naleven.

Image

Duurzame bedrijfsvoering

We streven naar een duurzame bedrijfsvoering door middel van efficiënt gebruik van hulpbronnen en zeer betrokken medewerkers.

Duurzaam klantenaanbod

We zijn er trots op dat we veilige producten en diensten aanbieden om aan de kwaliteitsverwachtingen van de klanten te voldoen en hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren.