Image

Icon sustainable customer offer

Veiligheid en duurzaamheid op lange termijn


Elke dag beveiligen onze producten en onze kennis over Lifting duizenden hijswerkzaamheden in veel verschillende bedrijfstakken. We zijn er trots op dat we van veilige producten en diensten aanbieden om aan de kwaliteitsverwachtingen van de klanten te voldoen en hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Dankzij onze lange geschiedenis en ervaring in de Lifting-industrie hebben we de benodigde kennis ontwikkeld om de juiste eisen te stellen aan de producten die veiligheid en duurzaamheid op lange termijn mogelijk maken.

Veilige producten die lang meegaan


Met onze kennis van Lifting begeleiden we onze klanten bij het kiezen van het meest geschikte product voor de toepassing. De klanten kunnen zich op hun gemak voelen, wetend dat ze veilige producten met het juiste kwaliteitsniveau krijgen aangeboden die voor een soepele en veilige werking zorgen.

We zien ook dat het onze verantwoordelijkheid is om de levensduur van onze producten te verlengen. Daarom bieden we een breed scala aan diensten aan. Zo helpen we klanten om een juiste inschatting te maken of het wel of niet tijd is om hun producten te vervangen – zowel op het gebied van veiligheid als duurzaamheid.

Image

”Als onze klant moet u erop kunnen vertrouwen dat u een product krijgt dat voldoet aan hoge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. We werken elke dag om zowel aan de eisen van vandaag te voldoen, maar ook om de duurzaamheid op lange termijn te waarborgen”

Michel van Ham, KAM Manager, Mennens

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Van lineair naar circulair


Door duurzamere aanbiedingen te doen en samen met onze klanten nieuwe alternatieve bedrijfsmodellen te verkennen, kunnen we bijdragen aan een efficiënter gebruik van hulpbronnen en kostenbesparingen mogelijk maken.

We zoeken voortdurend naar samenwerkingsverbanden die leiden tot product- en service-innovaties met een kleinere ecologische voetafdruk. De langetermijndoelstelling is om alleen producten op de markt te brengen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Op deze manier willen we bijdragen aan een circulaire materiaalstroom. Uiteraard zonder concessies te doen aan kwaliteit of veiligheid.

Image

Duurzame toeleveringsketen

Door samen te werken met leveranciers die onze waarden delen en aan onze duurzaamheidsnormen voldoen, zorgen we ervoor dat alle schakels in de keten hetzelfde doel hebben: een duurzame toeleveringsketen.

Duurzame bedrijfsvoering

We streven naar een duurzame bedrijfsvoering door middel van efficiënt gebruik van hulpbronnen en zeer betrokken medewerkers.