Wat is Hydrauliek?

Hydrauliek is een aandrijftechniek, een hydraulisch medium, dat niet samen drukbaar is, waarmee grote kracht gegenereerd kunnen worden, in verschillende drukbereiken. Ontdek hieronder de Mennens Video Podcast over dit hydraulisch medium en diens toepassingen.

 

Samenvatting podcast 'wat is hydrauliek?'


Hydrauliek is een aandrijftechniek is waarbij vloeistoffen onder druk worden gebruikt om grote krachten te genereren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lage druk (tot 350 bar) en hoge druk (500-700 bar) hydrauliek.

Hogedruk hydrauliek wordt toegepast in verschillende situaties, zoals het heffen van bruggen en viaducten, het plaatsen van windmolenfundaties op zee en het herstellen van ontspoorde treinen. Het is belangrijk om veilig te werken met hydrauliek, aangezien er veel energie opgesloten zit in de systemen. Een voorbeeld van de krachten die gegenereerd kunnen worden, is het optillen van een gewicht dat gelijk staat aan vier op elkaar gestapelde olifanten.

Er zijn risico's verbonden aan het werken met hydrauliek, vooral als men zich niet bewust is van de krachten en drukken die ermee gemoeid zijn. Periodieke keuringen van het gereedschap en het opdoen van kennis zijn essentieel om deze risico's te minimaliseren.